Lưỡi Đơn

Tổng cộng có 27 sản phẩm

Lưới Danh sách

Lưỡi Simago Rô Phi Chuyên Gia Siêu Cường

Lưỡi Rô phi chuyên gia siêu cường của hãng Simago thiết kế siêu cường, siêu cứng chống ngoác dùng trong thi đấu, chuyên đánh...
199.000₫

MUA HÀNG

Lưỡi Simago Rô Phi Chuyên Gia

Lưỡi Rô Phi Chuyên Gia của hãng Simago thiết kế chuyên đánh thi đấu, đánh cá nhanh, gỡ cá nhanh +Lưỡi thiết kế mảnh...
199.000₫

MUA HÀNG

Lưỡi Simago Rô Phi Siêu Cường

Lưỡi Rô Phi Siêu Cường của hãng Simago được thiết kế siêu cứng ,chống ngoác dùng trong thi đấu, đánh cá nhanh, cá to ...
150.000₫

MUA HÀNG

Lưỡi Simago Rô Phi Không Nghạnh Trắng

Lưỡi Rô Phi Không Nghạnh Trắng của hãng Simago được thiết kế dùng trong thi đấu đánh cá nhanh, dễ gỡ cá +Lưỡi...
150.000₫

MUA HÀNG

Bộ Thẻo LianQiu Buộc Sẵn Lưỡi Không Nghạnh

Bộ thẻo buộc sẵn của hãng Lianqiu gồm 8 thẻo chất lượng cao có hạt chống rối dây dành cho cần thủ ít thời...
72.000₫

MUA HÀNG

Bộ Thẻo LianQiu Buộc Sẵn Lưỡi Có Nghạnh

Bộ thẻo buộc sẵn của hãng Lianqiu gồm 8 thẻo chất lượng cao có hạt chống rối dây dành cho cần thủ ít thời...
720.000₫

MUA HÀNG

Lưỡi LianQiu Hợp Kim Không Nghạnh

Lưỡi hợp kim Lianqiu làm bằng chất liệu hợp kim nhẹ , siêu cứng ,chống ngoác thích hợp với nhiều kiểu câu, nhiều loại...
32.000₫

MUA HÀNG

Lưỡi LianQiu Hợp Kim Có Nghạnh.

Lưỡi hợp kim Lianqiu làm bằng chất liệu hợp kim nhẹ , siêu cứng ,chống ngoác thích hợp với nhiều kiểu câu, nhiều loại...
32.000₫

MUA HÀNG

Lưỡi LianQiu Titan

Lưỡi Titan của hãng LianQiu làm bằng chất liệu titan siêu cứng, siêu nhẹ thích hợp câu nhiều loại cá khỏe +Lưỡi siêu sắc...
45.000₫

MUA HÀNG