LƯỠI CÂU

Tổng cộng có 44 sản phẩm

Lưới Danh sách

Lục Đồng Vàng

Lưỡi lục Khánh Long được làm bởi thợ có kinh nghiệm 6 năm trong nghề ,đảm bảo chất lượng tốt + Chất liệu...

Liên hệ

Ngũ Chì Dưới Tay Cước

Lưỡi Ngũ Khánh Long được làm bởi thợ có kinh nghiệm 6 năm trong nghề ,đảm bảo chất lượng tốt + Chất liệu...

Liên hệ

Tứ Chì Trên Tay Cước

Lưỡi Tứ Khánh Long được làm bởi thợ có kinh nghiệm 6 năm trong nghề ,đảm bảo chất lượng tốt + Chất liệu...

Liên hệ

Lục Tỳ Chì Trên Tay Cước

Lưỡi lục Khánh Long được làm bởi thợ có kinh nghiệm 6 năm trong nghề ,đảm bảo chất lượng tốt + Chất liệu...

Liên hệ

Lục Bềnh Chì Dưới Tay Cước

Lưỡi lục Khánh Long được làm bởi thợ có kinh nghiệm 6 năm trong nghề ,đảm bảo chất lượng tốt + Chất liệu...

Liên hệ

Lục Tỳ Chì Dưới Tay Cước

Lưỡi lục Khánh Long được làm bởi thợ có kinh nghiệm 6 năm trong nghề ,đảm bảo chất lượng tốt + Chất liệu...

Liên hệ

Bộ Lăng Xê Mè LianQiu Cả Phao

Bộ Lăng xê của hãng Lianqiu chuyên đánh nổi với đầy đủ cả phao, chì , hạt chặn ..chỉ việc đi câu thôi,tiết kiệm...

Liên hệ

Bộ Lăng Xê Mè Simago

Bộ lăng xê của hãng Simago chuyên đánh nổi , đánh mè được tăng cường thêm lưỡi : 5+1 và 5+2 +Lồng...

Liên hệ

Lưỡi Simago Rô Phi Chuyên Gia Siêu Cường

Lưỡi Rô phi chuyên gia siêu cường của hãng Simago thiết kế siêu cường, siêu cứng chống ngoác dùng trong thi đấu, chuyên đánh...

Liên hệ