Tất cả sản phẩm

Tổng cộng có 19 sản phẩm

Lưới Danh sách

Máy Okuma Air Flame

Máy AirFlame 79 của hãng Okuma -Thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ, Châu Âu và Úc được thiết kế chuyên câu kiểu Fly +Điều...

Liên hệ

Máy Okuma Maikara MK 8 II

Máy Maikara 8 II của hãng Okuma -Thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ , Châu Âu và Úc được thiết kế chuyên câu biển ...

Liên hệ

Máy Okuma Classic XT

Máy Classic XT của hãng Okuma -Thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ ,Châu Âu và Úc được thiết kế chuyên đánh lure, câu biển ...

Liên hệ

Máy Okuma ISIS 400

Máy ISIS 400 của hãng Okuma -Thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ, Châu Âu và Úc được thiết kế chuyên câu lure, câu biển...

Liên hệ

Máy Okuma Helios Air

Máy Helios Air của hãng Okuma -Thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ, Châu Âu và Úc được thiết kế chuyên câu lure mồi giả, câu...

Liên hệ

Máy okuma Hero 45

Máy Okuma Hero 45 thiết kế chuyên câu lục, câu lăng xê.. +Cơ cấu truyền động bánh răng ưu việt hình bầu dục EOS...

Liên hệ

Máy Okuma RAW II

Máy Raw II của hãng Okuma -Thương Hiệu nổi tiếng ở Mỹ ,Châu Âu Và Úc chuyên câu lục xa bờ, Câu biển. +Khung...

Liên hệ

Máy Okuma Cedros

Máy Cedros của Hãng Okuma -Thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ ,Châu Âu và Úc thiết kế chuyên câu lục xa bờ, săn hàng, câu...

Liên hệ

Máy Okuma Salina

Máy Salina của hãng Okuma -Thương hiệu nổi tiếng ở Mỹ, Châu Âu và Úc thiết kế chuyên đánh lục xa bờ, săn hàng ,...

Liên hệ