Tất cả sản phẩm

Tổng cộng có 6 sản phẩm

Lưới Danh sách

Mồi Hùng Vương PC 02

Mồi Hùng Vương PC02 làm từ nguyên liệu thực phẩm chuyên đánh chép, trắm đen, trắm cỏ hiệu quả cao ,phù hợp với...
25.000₫

MUA HÀNG

Mồi Hùng Vương PC 04

Mồi Hùng Vương PC04 siêu phẩm cực mạnh chuyên săn chép, trắm đen + Câu đài, câu đơn, câu lancer: Trộn...
25.000₫

MUA HÀNG

Mồi Hùng Vương PC 03

Mồi Hùng Vương PC03 siêu phẩm cực mạnh chuyên săn chép, trắm đen + Câu đài, câu đơn, câu lancer: Trộn...
25.000₫

MUA HÀNG

Mồi Hùng Vương Tổng Hợp

Mồi Hùng Vương Tổng hợp làm từ nguyên liệu thực phẩm đánh tổng hợp nhiều loại cá hiệu quả cao ,phù hợp với...
20.000₫

MUA HÀNG

Mồi Hùng Vương Trắm Đen

Mồi Hùng Vương Trắm Đen làm từ nguyên liệu thực phẩm đánh trắm đen hiệu quả cao , phù hợp với nhiều kiểu câu...
25.000₫

MUA HÀNG

Mồi Hùng Vương Trắm Cỏ

Mồi Hùng Vương Trắm cỏ làm từ nguyên liệu thực phẩm đánh trắm cỏ hiệu quả cao phù hợp với nhiều kiểu câu :...
20.000₫

MUA HÀNG